עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות

שמות, טבת

תשפ"ב