עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת מקץ

נושאי העלון: פרשת מקץ

כסלו, מקץ

תשפ"ב