עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא

אלול, כי תבוא

תשפ"ב