עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת יתרו

נושאי העלון: פרשת יתרו

יתרו, אדר

תשפ"ב