עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת חיי שרה

נושאי העלון: פרשת חיי שרה

כסלו, חיי שרה

תשפ"ב