עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח

כסלו, וישלח

תשפ"ב