עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת וישב

נושאי העלון: פרשת וישב

כסלו, וישב

תשפ"ב