עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא

חשון, וירא

תשפ"ב