עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת ויקרא

נושאי העלון: פרשת ויקרא, שבת זכור

ויקרא

תשפ"ב
פרשת ויקרא, שבת זכור