עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת ויצא

נושאי העלון: פרשת ויצא

חשון, ויצא

תשפ"ב