עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת ויחי

נושאי העלון: פרשת ויחי

טבת, ויחי

תשפ"ב