עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת ויגש

נושאי העלון: פרשת ויגש

טבת, ויגש

תשפ"ב