עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא

וארא, טבת

תשפ"ב