עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח

בשלח, שבט

תשפ"ב