עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת בראשית

נושאי העלון: פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשפ"ב