עלון

עלון שפתי ישנים - מחידושי תורתם של גדולי הדורות שלא שזפתם עין הדפוס - בנושא פרשת בא

נושאי העלון: פרשת בא

בא, שבט

תשפ"ב