עלון

עלון שערי יוסף - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול, בית דין חשוב בשביל עשיית פרוזבול

אלול

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בירור בגדר בית דין חשוב בשביל עשיית פרוזבול