עלון 38733

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, עכום, תפילת מנחה

תמוז, חוקת

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שלח פירות וירקות ע"י עכו"ם, האם מותרים באכילה?, האם עדיף להתפלל מנחה ביחיד קודם השקיעה או במנין לאחר השקיעה?, תיקן כלי חשמלי ע"י אומן עכו"ם, האם צריך לחזור ולהטבילו?