עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא טבילת כלים

נושאי העלון: טבילת כלים, פרשת חוקת, מלאכה שאינה צריכה לגופה, ליבון, ליבון כלים

תמוז, חוקת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם צנצנות קפה חייבות טבילה?, האם לדינא מלאכה שא"צ לגופה אסורה מדאורייתא או מדרבנן?, מחבת בשרית שטיגנו בה גבינה האם צריכה ליבון חמור?