עלון 44006

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא הנחת תפילין

נושאי העלון: הנחת תפילין, איסור יחוד, פרשת מטות, האם מפסיקים תפילה בשביל כניסה לממד, כניסה לממד

תמוז, מטות

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מחללין שבת ומפסיקים תפילת י"ח כדי להכנס לחדר מוגן?, הניח בטעות תפילין של ראש תחילה כיצד ינהג?, האם איכא משום איסור יחוד בנסיעה במכונית בלילה?