עלון

עלון שמעתא עמיקתא - בנושא הלכות פורים

נושאי העלון: הלכות פורים, פרשת תצוה, עבודת יום הפורים, בן כרך במגילת אסתר

תצוה, אדר

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בן כרך שהוציא בן עיר יד"ח ונמלך האם צריך לחזור ולקרוא מגילה?, עבודת יום הפורים, הלכות מצויות לפורים