עלון

עלון שמירת קדושת בתי מקדש מעט - בנושא קדושת בית הכנסת

נושאי העלון: קדושת בית הכנסת

אלול

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

קדושת בית הכנסת