עלון

עלון שלמים מציון - בנושא תולעים

נושאי העלון: תולעים, פרשת שמיני, חסידה, סחורה בשרצים, טומאת נבילה

אדר ב, שמיני

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

החסידה שעושה חסד עם חברותיה, איסור סחורה בשרצים, האם יש כח ביד חכמים לאסור דבר המפורש בתורה להיתר?, בטומאת נבילה אם היא רק לאחר מיתה, זהירות מתולעים