עלון

עלון שלמים מציון - בנושא עדים

נושאי העלון: עדים, פרשת בא, חן העם

בא, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויתן ה' את חן העם I עדים שנעשים גדולים בראש חודש