עלון

עלון שלמים מציון - בנושא יסורים

נושאי העלון: יסורים, פרשת מקץ, רכיבה על בהמה

כסלו, מקץ

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מרכבת המשנה - באיסור רכיבה על בהמה I אשריו לאדם שיסורים באים עליו מן התורה