עלון

עלון שלמים מציון - בנושא גיד הנשה

נושאי העלון: גיד הנשה, פרשת וישלח, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב

כסלו, וישלח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גיד הנשה, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב