עלון

עלון שיעורי רבי שריאל רוזנברג שליט"א - בנושא תקרובת עבודה זרה

נושאי העלון: תקרובת עבודה זרה

כסלו

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין חשש תקרובת ע"ז בשיער הניתן לע"ז בארץ הודו