עלון

עלון שיעורי רבי שריאל רוזנברג שליט"א - בנושא סליחות

נושאי העלון: סליחות, תקיעת שופר, יום כיפור, רבי שריאל רוזנברג

תשרי, ראש השנה, יום הכיפורים

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שיעורים בדיני סליחות, ראש השנה, תקיעות לרבים וליחיד ובתקופה זו. יום טוב, יו''ט שני ויום הכיפורים מהראב''ד הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א