עלון

עלון שיעורי רבי נחום נבנצאל - בנושא חטא העגל

נושאי העלון: חטא העגל, פרשת כי תשא

כי תשא, אדר

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מחלוקת הראשונים במעשה דאהרון בחטא העגל