עלון

עלון שיעורי רבי נחום נבנצאל - בנושא ברכת המזון

נושאי העלון: ברכת המזון

אב, עקב

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אם יש בגדול (האוכל כשיעור) חיוב דרבנן בברכת המזון