עלון

עלון שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין - בנושא סחיטה בשבת

נושאי העלון: סחיטה בשבת

אלול

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני סחיטה בשבת