עלון

עלון שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין - בנושא נר הבדלה

נושאי העלון: נר הבדלה

אלול

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני נר הבדלה