עלון

עלון שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין - בנושא ותעמוד מלדת

נושאי העלון: ותעמוד מלדת

כסלו, ויצא

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"ותעמוד מלדת" (כסא של הקב"ה יש בו ג' רגלים, ודוד המלך רגל רביעי למרכבה!)