עלון

עלון שיעורי רבי יהודה אייזנשטיין - בנושא הלכות ברכות

נושאי העלון: הלכות ברכות

סיון

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות ברכות – שו״ע או״ח סימן קסח עניני ״פת הבאה בכיסנין״ ו״תואר לחם״ שנמסרו בישיבת ״נתיבות חכמה״