עלון

עלון שיעורי ליל שישי - ישיבת ברכת יצחק - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול

תשרי, ראש השנה

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ערב ראש השנה השמינית קיבל על עצמו יו"ט ונזכר שלא כתב פרוזבול