עלון

עלון שיעורי הרב יעקב ישראל סטל - בנושא תפילין

נושאי העלון: תפילין

אלול

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גנזי תפילין - אסופת גנזים מתורתם של ראשונים בענייני מצות תפילין