עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת שלח

נושאי העלון: פרשת שלח

סיון, שלח

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שכח להטביל את התבנית