עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרשת קורח

נושאי העלון: פרשת קורח

סיון, קורח

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אם מותר לתלות מודעה מי שאינו משלם ועד בית