עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול

אלול, כי תבוא

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמיטת כספים ופרוזבול