עלון

עלון שיעורי הרב יום טוב זנגר שליט”א - בנושא ערבות

נושאי העלון: ערבות, פרשת ויגש

טבת, ויגש

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ערבות על סכום שאינו קצוב