עלון 35077

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא שבועות

נושאי העלון: שבועות, מצוות לאו ליהנות ניתנו

סיון, שבועות

תשע"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בענין מצוות לאו ליהנות ניתנו בתלמוד תורה ובשאר מצוות