עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת תזריע מצורע

נושאי העלון: פרשת תזריע מצורע, חזקה, תלתא זמני

ניסן, תזריע-מצורע

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בתלתא זמני הוי חזקה