עלון 34996

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, מלאכות האסורות בשבת

בשלח, שבט

תש"ע

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הוצאה בשבת