עלון 34964

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פרשת בראשית

נושאי העלון: פרשת בראשית, מלאכות האסורות בשבת, מלאכת בונה

תשרי, בראשית

תש"ע

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מלאכת בונה בשבת ("ויבן את הצלע")