עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא פסח

נושאי העלון: פסח, איסור מלאכה בחול המועד

ניסן, פסח

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איסור מלאכה בחולו של מועד