עלון

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא מנוי גר לשררה

נושאי העלון: מנוי גר לשררה, מינוי גר, גר, פרשת וארא

וארא, שבט

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מנוי גר לשררה