עלון 37467

עלון שיעורי הרב אריאב עוזר שליטא - בנושא גרמא

נושאי העלון: גרמא, שבת, פרשת יתרו, מלאכת צידה

יתרו, שבט

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גרמא במלאכת צידה בשבת