עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא שתי הלחם

נושאי העלון: שתי הלחם, מנורה, שבועות, פרשת בהעלותך, אוכל נפש ביום טוב, מלאכה ביום טוב, אוכל נפש, שלמי עצרת, תקיעות בשלמי עצרת

סיון, שבועות, בהעלותך

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היתר אוכל נפש ביו"ט, היתר מלאכה ביו"ט לצורך היום, אוכל נפש או מכשירין, תקנתא לאפות שתי הלחם בזמנו, תקיעות בשלמי עצרת, מעלה לפני המנורה