עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא קידוש החודש

נושאי העלון: קידוש החודש, פרשת שופטים, ספק בישול

אלול, שופטים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מכאן ולהבא נפסל I מכתב - חייב מיתה מהו להעיד I אין מסייעין זה את זה I קרובים לעדים המוכחשים I להזים את עצמם I אנשים ולא קטנים I עדות דקידוש החודש I עדות לזכות וגם לפסול I לעשות לכתחילה ספק בישול