עלון

עלון שיעורי הרב אברהם גנחובסקי זצל - בנושא ציצית

נושאי העלון: ציצית, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרשת שלח, כלאים בטלית

סיון, שלח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מסיר טליתו לשינת צהריים I מצא כלאים בטליתו I לאגוד לולב לצורך יום טוב I ספק מלאכה שאינה צריכה לגופה